Tu jesteś > Strona Główna > Artykuły > Czym jest KRD?

Czym jest KRD?

Data dodania:
2023-02-09 14:29:47

KRD to ogólnopolska baza informacji, dotycząca zadłużeń. Informacje te są w niej przechowywane i przetwarzane, a oprócz tego mogą być one udostępniane innym firmom. Czym zajmuje się KRD? Kto może zostać wpisany do bazy KRD? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

KRD – czym jest?

KRD jest to Krajowy Rejestr Długów, czyli największa w Polsce platforma wymiany informacji gospodarczej, która od ponad 2003 roku zbiera, przechowuje oraz udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm. Tak więc przedsiębiorstwo to funkcjonowało jeszcze przed wejściem w życie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Czym zajmuje się Krajowy Rejestr Długów?

W odróżnieniu od Biura Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Długów gromadzi wyłącznie dane dotyczące zaległości i długów. Wśród informacji dostępnych w KRD nie znajdziemy więc pochlebnych informacji o regularnych spłatach zobowiązań czy o dobrej historii kredytowej.

KRD gromadzi informacje na temat długów z następujących sektorów gospodarki: administracja, finanse, handel, prywatne przedsiębiorstwa, przemysł, usługi oraz windykacja.

Warto dodać, że nie każdy dłużnik otrzymuje wpis do KRD automatycznie. To wierzyciel musi zgłosić dłużnika, by pojawił się on w rejestrze. Najczęściej trafiają tam osoby, które terminowo nie płacą alimentów, rat kredytu czy pożyczki, a także miesiącami zwlekają z opłatami za abonament telefoniczny. W bazie KRD bardzo często znajdują się również firmy, które nie płacą w terminie faktur za wykonane usługi. Nim jednak taka osoba trafi do Krajowego Rejestru Długów, muszą zostać spełnione określone warunki, które zostały wymienione w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Kto i kiedy może trafić do Krajowego Rejestru Długów?

Do Krajowego Rejestru Długów mogą trafić konsumenci, jak również przedsiębiorcy.

W przypadku konsumentów muszą zostać spełnione wszystkie następujące warunki:

  • ◆ Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
  • ◆ Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni.
  • ◆ Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Natomiast przypadku dłużników niebędących konsumentami muszą zostać spełniona łącznie następujące warunki:

  • ◆ Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej.
  • ◆ Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni.
  • ◆ Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Dane osoby zadłużonej znikają z bazy po upływie trzech lat od ostatniej aktualizacji oraz nie później niż po upływie 10 lat od momentu zgłoszenia zadłużenia przez wierzyciela. Jeśli jednak Twoje dane nie znikną z KRD pomimo upływu czasu lub pojawią się w nim fałszywe informacje na temat Twojego zadłużenia, skorzystaj z profesjonalnej pomocy dla zadłużonych.

 

Aktualności


2023-11-24 12:38:41

W erze cyfryzacji i globalnego rynku, wirtualne biura stają się coraz popularniejszym wyborem dla firm poszukujących elastyczności oraz oszczędności. Pozwalają one na obniżenie kosztów związanych z tradycyjnym wynajmem powierzchni biurowych...

Więcej

2023-10-26 15:21:19

W obliczu coraz bardziej zmiennego klimatu i coraz częstszych fal upałów kwestia klimatyzacji w mieszkaniu staje się tematem coraz bardziej aktualnym. Jednak czy to naprawdę dobry pomysł? Jakie są zalety i wady tej decyzji? Poniżej analizuj...

Więcej

2023-08-23 14:28:19

W dobie dynamicznych zmian rynkowych i technologicznych rozwój kompetencji pracowników jest nie tyle mile widziany, ile wręcz konieczny. Firmy, które zaniedbują ten aspekt, ryzykują utratę konkurencyjności i efektywności. Dlatego coraz więc...

Więcej