Teams

 

Usługa Microsoft Teams to całkowicie nowe środowisko gromadzące w jednym miejscu ludzi, konwersacje i zawartość — wraz z niezbędnymi dla zespołów narzędziami — pozwalające na łatwą współpracę i uzyskiwanie lepszych wyników. Zapewnia ona naturalną integrację ze znanymi aplikacjami pakietu Office i jest w całości zbudowana na bazie globalnej, bezpiecznej chmury usługi Office 365. Usługa Microsoft Teams realizuje cztery podstawowe obietnice, aby stworzyć cyfrową przestrzeń roboczą dla wysoce efektywnych zespołów. 

Nowoczesne funkcje czatu zespołowego

Po pierwsze i najważniejsze usługa Microsoft Teams zapewnia nowoczesne środowisko konwersacji dla dzisiejszych zespołów. Usługa Microsoft Teams obsługuje nie tylko czaty trwałe, lecz także czaty wielowątkowe, zapewniając zaangażowanie wszystkich osób. Konwersacje w zespole są domyślnie widoczne dla całego zespołu, choć istnieje oczywiście możliwość prowadzenia prywatnych dyskusji. Głęboka integracja z programem Skype umożliwia zespołom uczestniczenie w telekonferencjach i konferencjach wideo. Każdy może też nadać nieco osobowości swojej przestrzeni roboczej, używając emoji, nalepek, GIF-ów i memów niestandardowych, aby się wyróżnić.

Centrum pracy zespołowej

Po drugie usługa Microsoft Teams skupia w sobie pełen potencjał usługi Office 365, aby stworzyć prawdziwe centrum pracy zespołowej. Aplikacje Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote,  zostały wbudowane w usługę Microsoft Teams, zapewniając użytkownikom wszystkie potrzebne informacje i narzędzia na wyciągniecie ręki. W ramach obszaru roboczego za pomocą programu Microsoft Graph są prezentowane usługi inteligentne, pomagając odnajdować i udostępniać istotne informacje. Usługa Microsoft Teams opiera się na grupach usługi Office 365, naszej międzyaplikacyjnej usłudze członkostwa, która ułatwia użytkownikom naturalne przechodzenie od jednego narzędzia współpracy do innego, pozwalając zachować poczucie kontekstu oraz upraszczając udostępnianie danych.

Możliwość dostosowania dla każdego zespołu

Po trzecie — ponieważ każdy zespół jest wyjątkowy, poświęciliśmy wiele energii na umożliwienie użytkownikom dostosowywania ich obszarów roboczych na bazie rozszerzalności i otwartych interfejsów API (po powszechnym udostępnieniu usługi). Przykładowo karty zapewniają szybki dostęp do najczęściej używanych dokumentów i usług w chmurze. Usługa Microsoft Teams używa także tego samego modelu łącznika co program Exchange, dostarczając powiadomienia i aktualizacje z usług innych firm, jak np. Twitter lub GitHub. Dodatkowo zapewniamy pełną obsługę usługi Microsoft Bot Framework, aby umożliwić dostęp do inteligentnych usług własnych oraz innych firm w ramach środowiska zespołu.

Zabezpieczenia, którym można zaufać

Ponadto usługa Microsoft Teams oferuje zaawansowane możliwości w zakresie zabezpieczeń i zgodności, których wymagają klienci usługi Office 365. Dane są zaszyfrowane podczas przesyłania oraz przechowywania. Jak w przypadku wszystkich naszych usług komercyjnych, działamy na podstawie przejrzystego modelu operacyjnego bez bieżącego dostępu do danych klientów. Usługa Microsoft Teams będzie zapewniać obsługę dla kluczowych standardów zgodności, w tym klauzul wzorcowych UE, ISO 27001, SOC 2, HIPAA i innych. Jak można się spodziewać usługa Microsoft Teams jest dostarczana na bazie hiperskalowalnej globalnej sieci centrów danych, automatycznie inicjowana w ramach usługi Office 365 i centralnie zarządzana, podobnie jak każda inna usługa pakietu Office 365. Usługa Microsoft Teams jest dostępna dla klientów komercyjnych usługi Office 365 korzystających z jednego z następujących planów: Business Essentials, Business Premium oraz Enterprise E1, E3 i E5.