Udostępniaj zawartość, wiedzę i aplikacje oraz zarządzaj nimi, aby zwiększyć możliwości pracy zespołowej, szybko znajdować informacje i bezproblemowo współpracować w całej organizacji.

Proste udostępnianie i bezproblemowa współpraca

Program SharePoint zwiększa możliwości pracy zespołowej za pomocą dynamicznych i produktywnych witryn zespołów dla każdego oddziału, działu i zespołu projektu. Udostępniaj pliki, dane, wiadomości i zasoby. Dostosowuj witrynę, aby usprawnić pracę swojego zespołu. Współpracuj bez wysiłku i bezpiecznie z członkami zespołu w organizacji i poza nią, na różnych komputerach PC, Mac i na urządzeniach przenośnych. SharePoint zawiera wiele narzędzi i udogodnień pozwalających szybko i sprawnie organizować firmę: bazy danych, czas i zadania pracowników, kontakt z klientami, przepływ informacji etc. Może stanowić swoisty intranet wewnątrz firmy. SharePoint daje wgląd w pracę wszystkich struktur przedsiębiorstwa, co ułatwia mierzenie efektywności pracy, a także czasu trwania projektu. Dzięki dostosowaniu do potrzeb rynku biznesowego, nie musisz posiadać zaawansowanej wiedzy, aby zarządzać firmą, stronami internetowymi czy projektami.

Angażowanie i informowanie swojej organizacji

Buduj spójność i informuj pracowników za pośrednictwem intranetu. Zwiększaj wydajność w organizacji, udostępniając wspólne zasoby i aplikacje w portalach. Prezentuj informacje za pomocą eleganckich witryn do komunikacji. Bądź na bieżąco dzięki spersonalizowanym wiadomościom na stronie głównej programu SharePoint i w aplikacjach mobilnych SharePoint.

Korzystanie z wiedzy zbiorowej

Wystarczy kliknąć, żeby znaleźć to, czego szukasz, dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i inteligentnym sposobom znajdowania informacji, specjalistycznej wiedzy i wniosków umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji i prowadzenie działań. Rozbudowane funkcje zarządzania zawartością programu SharePoint oraz połączenia i konwersacje uwidocznione w usłudze Yammer umożliwiają organizacji zmaksymalizowanie prędkości rozprzestrzeniania wiedzy. Usługi SharePoint przeniesione do chmury Office 365 ułatwiają dostęp do wielu materiałów i funkcji, a także baz danych potrzebnych do różnych projektów. Ponadto w tym samym czasie z materiałów może korzystać kilka osób. Zamiast przesyłać pracownikom duże załączniki, wystarczy przesłać im link do konkretnej strony na SharePoint. Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej daje możliwość pracy na każdym urządzeniu i o każdej porze przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa.

Przekształcanie procesów biznesowych

Zwiększ produktywność, przekształcając procesy — od prostych zadań, takich jak powiadomienia i zatwierdzanie, do złożonych operacyjnych przepływów pracy. Korzystając z list i bibliotek programu SharePoint oraz z usług Microsoft Flow i PowerApps, możesz tworzyć rozbudowane cyfrowe środowiska użytkownika z formularzami, przepływami pracy i niestandardowymi aplikacjami na każde urządzenie. W SharePoint praca zespołowa staje się bardziej spójna i płynna. Oprócz możliwości grupowej pracy na tym samym dokumencie w czasie rzeczywistym, pracownicy mogą mieć indywidualnie przydzielane zadania w ramach jednego lub kilku projektów. Na osi czasu warto zaznaczyć nie tylko początek i koniec projektu, ale także terminy poszczególnych zadań i role w zespole. Taka organizacja pracy pozwoli pracownikom efektywniej wykonać projekt i jasno pokazuje, kto za co jest odpowiedzialny