Dla przedsiębiorstw

Microsoft 365 Business Premium

dawniej Microsoft 365 Business Zobowiązanie roczne
PLN 933 Rocznie ( netto )
 • Najlepsze rozwiązanie dla firm, które potrzebują wszystkich funkcji zawartych w wersji Business Standard oraz zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi i zarządzania urządzeniami.
 • Dostępne aplikacje pakietu office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access ( tylko komputery PC ), Publisher ( tylko komputery PC )
 • Dostępne usługi: OneDrive, Exchange, SharePoint, Teams, Intune, Azure Information Protection

Office 365 E1

Zobowiązanie roczne
PLN 330 Rocznie ( netto )
 • Usługi biznesowe — poczta e-mail, przechowywanie i udostępnianie plików, aplikacje Office Online, spotkania i wiadomości błyskawiczne oraz inne funkcje. Brak aplikacji pakietu Office.
 • Aplikacje pakietu Office: ( Brak w zestawie )
 • Dostępne usługi: Exchange, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, Yammer

Office 365 E3

Zobowiązanie roczne
PLN 956 Rocznie ( netto )
 • Wszystkie funkcje planów Office 365 ProPlus i Office 365 Enterprise E1 oraz narzędzia do zapewniania bezpieczeństwa i zgodności, takie jak archiwizacja ze względów prawnych, ochrona przed utratą danych i inne funkcje.
 • Dostępne aplikacje pakietu office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access ( tylko komputery PC ), Publisher ( tylko komputery PC )
 • Dostępne usługi: Exchange, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, Yammer

Office 365 E5

Zobowiązanie roczne
PLN 1695 Rocznie ( netto )
 • Wszystkie funkcje planu Office 365 Enterprise E3 oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń, analizy i obsługi głosowej.
 • Dostępne aplikacje pakietu office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access ( tylko komputery PC ), Publisher ( tylko komputery PC )
 • Dostępne usługi: Exchange, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, Yammer, Power BI Pro

Hosting poczty e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB i niestandardowym adresem domeny poczty e-mail

Klasyczne wersje aplikacji pakietu Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote oraz Access i Publisher tylko na komputery PC 

Internetowe wersje aplikacji Word, Excel i PowerPoint

Jedna licencja obejmuje 5 telefonów, 5 tabletów i 5 komputerów PC lub Mac na użytkownika 

Przechowywanie i udostępnianie plików dzięki 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive

Klient programu Skype dla firm dostępny dla komputerów PC i Mac; nie zawiera usługi Skype dla firm

Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona

Obsługa wdrożenia FastTrack z zakupem co najmniej 150 stanowisk bez dodatkowych kosztów

Pomoc techniczna przez telefon i Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Hosting poczty e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB i niestandardowym adresem domeny poczty e-mail

Internetowe wersje aplikacji Outlook, Word, Excel i PowerPoint (nie zawiera klasycznych wersji aplikacji)

Przechowywanie i udostępnianie plików dzięki 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive

Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint

Hostowanie nieograniczonej liczby wideokonferencji w jakości HD nawet dla 250 osób 

Hostowanie spotkań dla maksymalnie 10 000 osób za pomocą usługi Emisja spotkania w Skypie lub zdarzeń na żywo usługi Microsoft Teams

Centrum pracy zespołowej — Microsoft Teams

Współpraca między różnymi działami i lokalizacjami przy użyciu usługi Yammer

Ręczne zasady przechowywania i usuwania oraz ręczne klasyfikowanie

Wyszukiwanie i odnajdowanie za pomocą aplikacji Delve

Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams

Zarządzanie zadaniami i pracą zespołową za pomocą usługi Microsoft Planner

Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona

Obsługa wdrożenia FastTrack z zakupem co najmniej 150 stanowisk bez dodatkowych kosztów

Pomoc techniczna przez telefon i Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Hosting poczty e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 100 GB i niestandardowym adresem domeny poczty e-mail

Klasyczne wersje aplikacji pakietu Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote oraz Access i Publisher tylko na komputery PC 

Internetowe wersje aplikacji Outlook, Word, Excel i PowerPoint

Jedna licencja obejmuje 5 telefonów, 5 tabletów i 5 komputerów PC lub Mac na użytkownika 

Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze

Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint

Hostowanie spotkań online i wideokonferencji w jakości HD nawet dla 250 osób 

Hostowanie spotkań dla maksymalnie 10 000 osób za pomocą usługi Emisja spotkania w Skypie lub zdarzeń na żywo usługi Microsoft Teams

Centrum pracy zespołowej — Microsoft Teams

Współpraca między różnymi działami i lokalizacjami przy użyciu usługi Yammer

Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych z miejscowym wyszukiwaniem, archiwizowaniem i eksportowaniem

Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams

Zarządzanie zadaniami i pracą zespołową za pomocą usługi Microsoft Planner

Ręczne zasady przechowywania i usuwania oraz ręczne klasyfikowanie

Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona

Obsługa wdrożenia FastTrack z zakupem co najmniej 150 stanowisk bez dodatkowych kosztów

Pomoc techniczna przez telefon i Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Hosting poczty e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 100 GB i niestandardowym adresem domeny poczty e-mail

Klasyczne wersje aplikacji pakietu Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote oraz Access i Publisher tylko na komputery PC 

Internetowe wersje aplikacji Outlook, Word, Excel i PowerPoint

Jedna licencja obejmuje 5 telefonów, 5 tabletów i 5 komputerów PC lub Mac na użytkownika 

Osobisty magazyn w chmurze

Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint

Hostowanie spotkań online i wideokonferencji w jakości HD nawet dla 250 osób 

Hostowanie spotkań dla maksymalnie 10 000 osób za pomocą usługi Emisja spotkania w Skypie lub zdarzeń na żywo usługi Microsoft Teams

Centrum pracy zespołowej — Microsoft Teams

Współpraca między różnymi działami i lokalizacjami przy użyciu usługi Yammer

Funkcja Advanced eDiscovery z miejscowym wyszukiwaniem, archiwizowaniem, eksportowaniem i analizą

Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams

Zarządzanie zadaniami i pracą zespołową za pomocą usługi Microsoft Planner

Ręczne zasady przechowywania i usuwania oraz ręczne klasyfikowanie

Ochrona skrzynki pocztowej przed złośliwymi linkami i załącznikami dzięki funkcji Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Exchange Online

Kontrolowanie sposobu, w jaki pomoc techniczna uzyskuje dostęp do Twojej skrzynki pocztowej, za pomocą skrytki klienta

Automatyczne klasyfikowanie, inteligentne importowanie i inne funkcje dzięki dodatkowi Zaawansowane zarządzanie danymi

Ocenianie ryzyka i dokładne analizowanie danych dotyczących potencjalnych zagrożeń dzięki usłudze Office 365 Cloud App Security

Zaawansowana analiza osobista i organizacyjna przy użyciu usług MyAnalytics i Power BI Pro

Nawiązywanie, odbieranie i przełączanie połączeń między szerokim zakresem urządzeń za pomocą usługi System telefoniczny

Tworzenie spotkań z numerem telefonicznym pozwalającym uczestnikom na dołączanie z telefonu dzięki usłudze Konferencje głosowe

Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona

Obsługa wdrożenia FastTrack z zakupem co najmniej 150 stanowisk bez dodatkowych kosztów

Pomoc techniczna przez telefon i Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu